Трета международна конференция специалност Европеистика

На 19 и 20 май 2016 г. в Дома на Европа, на ул. Раковски 124 в гр. София, катедра "Европеистика" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с Фондация "Ханс Зайдел" организират трета международна конференция на тема: "Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?".

09/05/2016 21:21 от Европеистика

Предстояща студентска научна конференция на тема "Събуди се, Европа!"

На 16 май 2016 г. с начален час 09.30 в Огледалната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с фондация "Ханс Зайдел", ще се проведе ежегодната студентска научна конференция на специалност Европеистика.

09/05/2016 21:12 от Европеистика

Проведена докторантска конференция на катедрите "Европеистика" и "Политология" към Философски факултет

На 13 април 2016 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе обща докторантска конференция на катедрите "Европеистика" и "Политология", Философски факултет, на тема "Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?"

20/04/2016 19:22 от Европеистика

Представяне на книгата на д-р Гергана Радойкова

На 12 април 2016 г. в Литературен клуб "Перото" беше представена книгата на д-р Гергана Радойкова – "Отчетност на институциите на Европейския съюз". В основата на книгата е дисертационният труд на Гергана Радойкова, който тя защити като редовен докторант в катедра "Европеистика".

17/04/2016 15:09 от Европеистика

Галерии

Няма въведено съдържание

Няма въведено съдържание

Административна информация

  • Канцелария на катедрата
  • Приемно време:
  • всеки делничен ден
  • 10.00 - 12.00 ч.
  • 14.00 - 16.00 ч.
  • Вера Стойнова,
  • каб. 409,
  • тел./факс 873 97 96;
  • 971-10 02-12/342