Списания › EuroFocus

EuroFocus

Брой 8

Тема на броя Balkan Issues

Изтеглете брой 8 в .pdf

Архив

Специализираното мултидисциплинарно електронно издание за европейската проблематика EuroFocus е създадено през 2009 г. в катедра "Европеистика" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Изданието покрива широк спектър от дисциплини като: европеистика, икономика, политически науки, международни отношения, история, културология и др. Това, което обединява всички тези клонове на познанието е европейското измерение на представените теми.

Нашата първа целева група са студентите европеисти, както и всички заинтересовани от проблемите на европейската интеграция. Наш приоритет е да насърчим бакалаври, магистри и докторанти да публикуват своите оригинални авторски текстове. Всички статии преминават през внимателен селекционен процес.

По-голямата част от статиите в EuroFocus са на български език, но се допускат и статии на всеки от официалните езици на ЕС.

Ние сме отдадени на каузата за свободен достъп до информация и нашето електронно издание може да бъде свалено безплатно и без никаква регистрация.

EuroFocus издава два броя за година.

В тази официална страница ще намерите целия архив на изданието. Освен това бихте могли да се абонирате за нашия блог, както и да се присъедините към нас във фейсбук.

Created in 2009 at the Department of European Studies in Sofia University "St. Kliment Ohridski" EuroFocus is a specialized multidisciplinary electronic journal with a focus on European affairs. We cover wide range of disciplines such as: European studies, politics, economics, international relations, history, cultural studies etc. What unites all these diverse intellectual spheres is the European dimension of the topics which are presented.

Our primary target group are students of European studies and all interested in the problems of European integration. Undergraduate, graduate and PhD students are encouraged to publish their own original works. All articles undergo a rigorous selection procedure.

The majority of the articles in EuroFocus are in Bulgarian, though we do publish articles in any of the working languages of the EU.

We are committed to the cause of free access to information and our journal is available for all to use free of charge. No registration is necessary.

EuroFocus contributes two issues per year.

Please visit our official web page where you will find our entire journal archive. You can also subscribe to our blog and join us in our facebook page.

Акценти от броя

Галерии

Няма въведено съдържание

Европа.Дневник

Административна информация

  • Канцелария на катедрата
  • Приемно време:
  • всеки делничен ден
  • 10.00 - 12.00 ч.
  • 14.00 - 16.00 ч.
  • Вера Стойнова,
  • каб. 409,
  • тел./факс 873 97 96;
  • 971-10 02-12/342