Новини > Съвместна докторантска конференция по политически науки на катедра "Европеистика" и катедра "Политология"

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

Фотограф: Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe

На 20-21 април 2017 г. в Огледалната зала на Софийския университет бе проведена съвместна докторантска конференция по политически науки на тема "България и Европейският съюз десет години по-късно - какво (не) постигнахме?". Събитието се организира за втора поредна година от катедрите "Европеистика" и "Политология" към Философския факултет, с подкрепата на Фондация за свободата "Фридрих Науман".

В конференцията участваха и докторанти от Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, от Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий", Пловдивския университет "Св. Паисий Хилендарски" и Българската академия на науките. Включиха се и колеги от Централноевропейския университет в Будапеща и Висшето училище "Санта Ана" в Пиза, Италия.

На събитието бяха представени общо 24 доклада, които обхващаха широк спектър от актуални теми. Те бяха свързани с равносметката от десетте години пълноправно членство на България в Европейския съюз и изводите за политиците и гражданското общество от извървяния път; свободата на словото и печата; енергийната, търговска и социална политика на Съюза и мястото на България в тях, кризата в еврозоната, данъчната политика и др. Специално внимание беше отделено на темата за бъдещото разширяване на Европейския съюз и отношенията на България с Турция и страните от Западните Балкани. По време на дискусиите докторантите коментираха бъдещето на България в рамките на общоевропейското обединение, засягайки теми като Европа на две скорости, европейската идентичност, възможностите за преодоляване на дефицита на представителство и отчетност в ЕС и др.

През втория ден на конференцията активно участваха и преподаватели и студенти, които, заедно с докторантите, в рамките на т.нар. "дискусия на отвореното пространство" обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на Европейския съюз и мястото на България в него – Бялата книга за бъдещето на Европа; евроскептицизма и причините за него, както и ролята на медиите за формирането на обществено мнение на национално и европейско ниво.

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален научен сборник.

Галерии

Няма въведено съдържание

Европа.Дневник

Административна информация

  • Канцелария на катедрата
  • Приемно време:
  • всеки делничен ден
  • 10.00 - 12.00 ч.
  • 14.00 - 16.00 ч.
  • Вера Стойнова,
  • каб. 409,
  • тел./факс 873 97 96;
  • 971-10 02-12/342